امکانات و جاذبه‌ها

اسکی

تله‌سیژ

تله‌کابین

سورتمه

بام تهران

کلبه چوبی

اتاق‌ها